Werkwijze begeleiding

Studiebegeleiding of gedragsbegeleiding vindt in principe plaats op school en onder schooltijd. We plannen de begeleiding zoveel mogelijk tijdens tussenuren, of anders tijdens vakken die leerlingen mogen missen. Het voordeel voor leerlingen is dat zij geen extra tijd kwijt zijn aan begeleiding en dat zij zelf kunnen aangeven wanneer zij begeleid willen worden. De planning van de begeleiding gebeurt altijd in overleg met de mentor. Indien het niet mogelijk is om tussenuren te gebruiken, zorgen we ervoor dat de begeleiding steeds tijdens een wisselend vak valt zodat niet steeds hetzelfde vak gemist wordt. Bij uitzondering kan begeleiding elders plaatsvinden.

Aan het begin van het begeleidingstraject voer ik een (telefonisch) kennismakingsgesprek met ouders waarin zij de beginsituatie uiteen kunnen zetten en waarin we samen het algemene doel van de begeleiding vaststellen. Ouders krijgen regelmatig een kort verslagje van de begeleiding waarin de vorderingen gemeld worden. Dit biedt de mogelijkheid om mijn inzichten als begeleider te koppelen aan de ervaringen thuis. Ook de mentor krijgt informatie over de vorderingen tijdens de begeleiding.

Tijdens de eerste begeleidingssessie vraag ik de leerling zelf zijn of haar problemen, verwachtingen en doelen te vertellen. Samen kijken we welke koers we gaan varen. Tussentijds bekijken we of we nog op de goede koers zitten. Als de einddoelen behaald zijn en de leerling zelfstandig verder kan, stoppen we de begeleiding. Er is dus geen opzegtermijn.

Afzeggen van gemaakte afspraken moet 24 uur tevoren telefonisch gebeuren. Bij latere afzeggingen worden de begeleidingskosten in rekening gebracht.

Bel 024-6636426 of mail voor meer informatie.

MKT_favicon

home