Advies


 

Advies aan ouders, instanties of scholen

Soms is er een frisse blik nodig. Een buitenstaander die de zaak van een afstandje bekijkt en analyseert. Wèl betrokken, maar niet emotioneel. Ouders kunnen mij benaderen voor advies over de schoolsituatie van hun kind. Instanties kunnen mij vragen om (beleids-)onderzoek te doen en scholen kunnen mij inschakelen als sparringspartner, al dan niet in combinatie met docententrainingen.

neem contact op of bel 024-6636426.

Voorbeelden:

Advies over thuiszitters: Een thuiszittend kind kan veel verdriet hebben. Ook bij ouders doet het vaak pijn om hun thuiszittende kind ongelukkig te zien. Wanneer ouders met school willen praten over een mogelijke terugkeer van hun kind, maar zelf niet meer zo goed in staat zijn om met objectieve argumenten in overleg te gaan, kan een aantal telefonische gesprekken ondersteunend werken. Ook kan ik als objectieve gesprekspartner aanschuiven bij overleg op school. Wanneer de telefonische adviesgesprekken een groot beslag op mijn tijd leggen, bieden ouders soms aan dit te vergoeden. In overleg spreken we dan een bedrag af. In andere gevallen is telefonisch advies gratis.

Advies in aanvulling op begeleiding: In aanvulling op de wekelijkse studiebegeleiding van een leerlingen kan het nuttig blijken te zijn om tussendoor regelmatig telefonisch contact te hebben over de huiswerkplanning. Op deze manier wordt de leerling elke avond een beetje bijgestuurd, zodat er geen hele week tussen de begeleidingssessies zit. Deze vorm van advies is gratis.

Nulmetingen ter voorbereiding op trainingstrajecten: Sommige scholen willen graag een nulmeting uitgevoerd hebben om verschillen vóór en na een trainingstraject te kunnen zien. De nulmeting wordt gedaan op basis van interviews met leerlingen, docenten en schoolleiders van de betreffende school, alsmede analyse van cijfergegevens. Bij interesse wordt er een offerte op maat toegestuurd.

Onderzoek: Soms is antwoord nodig op een onderzoeksvraag, om trainingen te verbeteren, of beleidsveranderingen te beargumenteren. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is een uitstroomonderzoek in opdracht van Feniks Talent, in samenwerking met IHBV, naar het welbevinden van oud-leerlingen van het Centrum voor  Creatief Leren, het huidige Feniks Talent.

Materiaalontwikkeling: Trainingsinstituten hebben goede instrumenten nodig ten behoeve van trainingen. MK Talentbegeleiding heeft voor Novilo en VO op Niveau diverse instrumenten ontwikkeld. Het kan bijvoorbeeld gaan om rankings, vragenlijsten, verdiepende opdrachten, of compleet vernieuwde trainingen.

Feniks Denktank: Sinds de start van Feniks Talent is er druk gebrainstormd over de toekomst van deze nieuwe poot van Novilo. Deze brainstormsessies met HB-experts leveren een schat aan bruikbare informatie op. MK Talentbegeleiding heeft binnen Feniks mede vorm gegeven aan nieuwe trajecten en aan nieuwe vormen van trainingen in samenwerking met Feniks.

Interesse gewekt? neem contact op of bel 024-6636426.

MKT_favicon

home