Begeleiding


 

MK Talentbegeleiding geeft studiebegeleiding en persoonlijke begeleiding aan getalenteerde leerlingen die dreigen vast te lopen in het voortgezet onderwijs.

 

Kun jij studiebegeleiding gebruiken?

Stel: je ging met een hoog advies naar de middelbare school en de eerste tijd op de ging het nog goed. Daarna begonnen je schoolresultaten tegen te vallen… Het probleem ligt niet bij één enkel vak, maar bij meerdere vakken. En met harder werken gaat het niet vanzelf weer beter. Misschien was jouw basisschool wel een Leonardoschool, of zat je in een plusklas. In dat geval kan het een een hele schok zijn om te ontdekken dat het nu niet meer lukt… Je vraagt je af wat er mis gaat en wat je dan wèl kunt doen.

In dit soort gevallen kan MK Talentbegeleiding jou helpen.

In de begeleiding vertel je mij waar je tegenaan loopt en wat je wilt bereiken. Ik luister en stel vragen. Je komt er achter dat je zelf de oplossing in handen hebt. Ik help je om die te vinden en leg de obstakels bloot waarom het tot nu toe niet gelukt is. We stellen realistische doelen en we gaan heel concreet bekijken hoe we de obstakels kunnen afbreken zodat je zelfstandig verder kunt.

Obstakels kunnen liggen in het ontbreken van vaardigheden doordat je op de basisschool onvoldoende bent uitgedaagd. Wellicht heb je bijvoorbeeld onvoldoende doorzettingsvermogen of kun je niet zo goed plannen, omdat je dat nooit hebt hoeven doen. Wellicht heb je andere belangrijke vaardigheden niet goed ontwikkeld. Ik leer je de juiste vaardigheden om aan je schoolwerk te beginnen, het vol te houden, het af te maken en er op te reflecteren.

Het type begeleiding dat ik geef, kenmerkt zich door het vakoverstijgende karakter, waarbij jouw (karakter)eigenschappen bepalend zijn voor het begeleidingsproces. Door goed naar je te luisteren, weet ik of ik mij meer sturend op moet stellen of juist meer adviserend. Ik vertel je altijd waarom ik je iets aanraad, zodat jij zelf inziet waarom je iets wilt gaan doen. Als jij mij vertelt dat iets voor jou niet werkt, gaan we samen op zoek naar een alternatief. Ik stel je wel confronterende vragen! Smoesjes gaan je niet helpen en dat weet je zelf ook. Jij gaat zelf je best doen om je situatie te verbeteren, en ik help je erbij.

Doordat je zelf je doelen vaststelt en aangeeft hoeveel je bereid bent daarvoor te doen, is de begeleiding deels coachend van aard en is het méér dan alleen het aanleren van goede studiegewoonten of het wegwerken van hiaten. Je leert dingen die je je hele verdere leven van pas zullen komen. Deze aanpak is bij uitstek geschikt voor (hoog)begaafde leerlingen en helpt je op weg naar meer zelfstandigheid.

MK Talentbegeleiding geeft alleen studiebegeleiding in de regio Arnhem-Nijmegen.

Meld je aan of bel 024-6636426

 

Kun jij persoonlijke begeleiding gebruiken?

Jij, als (hoog)begaafde leerling, kan door je intelligentie en je ‘anders denken’ een mismatch ervaren met je omgeving. Als je daarbij ook hooggevoelig bent, kan jouw intense belevingswereld botsen met de wereld om je heen, waardoor je niet altijd lekker in je vel zit.

Het kan ook zijn dat je door je sterk ontwikkelde ratio minder in staat bent om naar je gevoel te luisteren. Het komt nogal eens voor dat dit tot probleemgedrag leidt. Soms ziet je omgeving wèl dat dit te maken heeft met jouw (hoog)begaafdheid, maar jouw gedrag kan ook verward worden met AD(H)D of autisme. Dat is jammer, want eventuele hulp gaat dan aan de ware oorzaak voorbij.

Bij persoonlijke begeleiding aan leerlingen zoals jij, ga ik coachend te werk. Ik luister goed naar je en leef me in in je gevoelswereld zodat je je begrepen voelt. Ik erken je problemen, maar ga niet mee in onproductieve redeneringen. Ik laat je beter naar jezelf en je gedrag kijken en samen gaan we in detail na hoe het beter kan. Ik maak hierbij gebruik van cognitieve gedragstraining.

We stellen realistische doelen en we vieren successen. Ik houd altijd jouw tempo aan en ik ga in op actuele gebeurtenissen. Bij elke leerling ziet de begeleiding er dus anders uit en altijd is de begeleiding op maat.

MK Talentbegeleiding geeft alleen persoonlijke begeleiding in de regio Arnhem-Nijmegen.

Meld je aan of bel 024-6636426

MKT_favicon

home