Training


 

MK Talentbegeleiding geeft trainingen aan docenten in het voortgezet onderwijs. De meeste trainingen hebben betrekking op (hoog)begaafdheid in het onderwijs. Veelgevraagde trainingen zijn momenteel ‘Signaleren en Remediëren van Executieve Vaardigheden’ en ‘Differentiëren in het Voortgezet onderwijs’.

Daarnaast kunnen trainingen en workshops op maat worden samengesteld. Een greep uit de mogelijkheden:

 

Praktijkgerichte Training ‘Executieve Vaardigheden’

Executieve vaardigheden (EV) liggen aan de basis van studievaardigheden en dus aan de basis van succes op school. Onderpresterende middelbare scholieren hebben vaak zwak ontwikkelde EV en paradoxaal gezien zijn dit juist vaak de slimmere leerlingen.

Omdat EV niet allemaal even zichtbaar zijn, herkennen docenten zwak ontwikkelde EV bij leerlingen niet altijd. Bij rapportvergaderingen blijft overleg onder docenten daarom nogal eens steken op het niveau van het benoemen van ontbrekende studievaardigheden. Onderpresterende leerlingen worden daarom soms doorverwezen naar vakspecifieke bijles of huiswerkbegeleiding, terwijl het remediëren van executieve vaardigheden meer zou helpen. Dit is namelijk een vakoverstijgende aanpak die een positief effect kan hebben over de gehele linie.

In deze training wordt uitgelegd welke executieve vaardigheden er zijn en wordt ingaan op de vraag hoe het kan dat juist slimmere kinderen vaak zwakker ontwikkelde EV hebben. Aan de hand van praktische tips wordt duidelijk gemaakt hoe iedere docent EV kan remediëren in klassenverband.

De deelnemers nemen een concrete onderpresterende leerling in gedachten en gaan met behulp van een vragenlijst achterhalen welke executieve vaardigheid (of -heden) bij deze leerling versterkt kan (of kunnen) worden. Iedereen gaat – in kleine groepjes – via een stappenplan concreet op papier zetten hoe ze dat gaan doen. Allerlei beïnvloedende factoren, zoals ouders, eventuele problematische diagnoses, motivatie van de leerling worden hier bij betrokken. Ook voor ogenschijnlijk hopeloze gevallen is er vooruitgang mogelijk!

Ná de training komt natuurlijk de praktijk: Er moet nu met de leerling gepraat worden. Het belangrijkste wat er moet gebeuren is dat de leerling zelf ontdekt waar het probleem ligt en wat hij/zij er aan kan doen. Het doel van de training is dat mentoren de kennis hebben om een gesprek te voeren met de leerling waarin dit ook gebeurt. Dan ligt de weg open naar verbetering.

Neem contact op

 

Praktijkgerichte training ‘Differentiëren in het Voortgezet Onderwijs’

Differentiëren binnen het voortgezet onderwijs wordt tegelijkertijd moeilijk en noodzakelijk gevonden. Uit praktijkonderzoek naar problemen met differentiëren blijkt dat sommige docenten erg bedreven zijn in het differentiëren, maar dat anderen ondanks hun enthousiasme goed differentiëren als een onmogelijke opgave beschouwen…

In deze training leren docenten verschillende manieren waarop gedifferentieerd kan worden en ontdekken zij hoe zij kunnen differentiëren zonder al te grote tijdsinvesteringen. In gedifferentieerde lessen zullen leerlingen gemotiveerder aan de slag gaan doordat ze aangesproken worden op hun niveau

De inhoud en praktijkopdrachten van de training worden toegesneden op de specifieke situatie van de school. In een voorgesprek met de opdrachtgever wordt een voorbereidende opdracht afgesproken zodat de training zo praktisch mogelijk wordt: docenten kunnen meteen met het geleerde aan de slag. Een klein deel van de training bestaat uit theorie, het grootste deel uit best practices en opdrachten met feedback.

Neem contact op

 

Maatwerk

Alle trainingen en workshops van MK Talenbegeleiding worden nauwgezet voorbesproken met de opdrachtgever. De inhoud en eventuele opdrachten sluiten aan op de situatie van de school en worden zo goed mogelijk aangepast aan het kennisniveau van de docenten.

MK Talentbegeleiding heeft zoveel vertrouwen in de kwaliteit van haar trainingen en workshops dat er een niet-tevreden-geld-terug-garantie geldt.

Voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van de diverse  trainingen kunt u contact opnemen.

Lees wat deelnemers vinden van mijn trainingen.

MKT_favicon

home