Logo en visie

MKT_favicon

MK Talentbegeleiding’ staat voor ‘Mirjam Kabki Talentbegeleiding’. Mijn achternaam ‘Kabki’ is Koerdisch voor ‘Van Patrijs’. Vandaar dat het logo van MK Talentbegeleiding bestaat uit een patrijs. De patrijs is een schuwe vogel die lijkt op de fazant, maar in tegenstelling tot de fazant een minder opvallend uiterlijk heeft en zich nauwelijks laat zien aan mensen. Het oprichtingsjaar van MK Talentbegeleiding, 2013, was in Nederland toevallig het ‘Jaar van de Patrijs’.

Patrijzen

In het ‘Jaar van de Patrijs’ stonden vragen centraal, als: Hoeveel patrijzen hebben we nog? Waar zitten ze? en Hoe zijn ze te helpen met speciaal terreinbeheer? Aanleiding voor het Jaar van de Patrijs was de enorme afname van de patrijzenpopulatie in de afgelopen decennia maar ook het vertrouwen dat er nog steeds kans is op succesvolle bescherming van de patrijs.

Het zal je misschien niet verbazen dat ik wel wat overeenkomsten zie tussen patrijzen en hoogbegaafden in Nederland.

Hoogbegaafden

Veelal wordt hoogbegaafdheid gecamoufleerd door onderpresteren en wordt het afwijkende gedrag van sommige hoogbegaafde kinderen toegeschreven aan de omgeving of aan autisme of AD(H)D. Hoogbegaafdheid wordt lang niet altijd (h)erkend op school, met als gevolg dat sommige hoogbegaafde kinderen niet het onderwijsaanbod krijgen dat bij hen past. Vaak leren zij op de basisschool ook niet de benodigde studievaardigheden die ze op de middelbare school nodig hebben. Zij kunnen daardoor ondanks hun hoge intelligentie vastlopen. In de training en begeleiding die ik geef, richt ik mij vooral op deze vaardigheden en het terugvinden van de motivatie voor school.

Patrijzen en hoogbegaafden

Mijn hoop voor de patrijzen in Nederland is dat met de onderzoeksresultaten van het ‘Jaar van de Patrijs’ manieren gevonden om hun aantal weer omhoog te krijgen en een betere leefomgeving voor hen te creëren.

Mijn hoop voor hoogbegaafden in Nederland is dat zij met de groeiende aandacht voor  hoogbegaafdheid beter (h)erkend en geholpen worden en dat school een prettige en uitdagende leeromgeving is waarin alle leerlingen goed tot hun recht komen!

Bel 024-6636426 of mail voor meer informatie: mkabki@gmail.com

MKT_favicon

home