Begeleidingsduur

Studiebegeleiding

De meeste leerlingen worden zes tot tien maanden begeleid. Andere leerlingen hebben aan vier maanden al voldoende, maar bij sommigen is na een jaar ‘het knopje nog niet om’. Omdat het van tevoren niet duidelijk is hoe snel het zal gaan, maken we bij aanvang geen afspraken over de begeleidingsduur. Ook is er geen opzegtermijn.

Sinds 2013 zijn er ruim 30 leerlingen begeleid door MK Talentbegeleiding. Ik vind het belangrijk dat leerlingen zo kort mogelijk begeleid worden. Ik werk daarom vanaf het begin al toe naar het zelfstandig uitvoeren van de aangeleerde vaardigheden. Zodra leerlingen dat laten zien, stopt de begeleiding. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, de mentor en de leerling zelf.

Ik werk altijd met leerwerk van school zodat het geleerde meteen in de praktijk toegepast kan worden. Indien nodig maken we afspraken over welke zaken er niet in de begeleiding aan de orde komen. Als er bijvoorbeeld een problematische (thuis)situatie is, waarvoor al andere hulp in het leven is geroepen, bespreken we die niet in de begeleiding. Op die manier kan ik doelgericht en efficiënt werken.

Persoonlijke begeleiding

Afhankelijk van de hulpvraag worden de meeste jongvolwassenen zes tot twaalf maanden begeleid. Omdat het van tevoren niet duidelijk is hoe snel het doel bereikt gaat worden en of er gaandeweg doelen bijkomen, maken we bij aanvang geen afspraken over de begeleidingsduur. Ook is er geen opzegtermijn.

Vaak spreken we aan het einde een afbouwperiode af waarin de jongvolwassene met grotere tussenpozen begeleid wordt, tot hij of zij voldoende vertrouwen heeft zelf verder te kunnen.

Bel 024-6636426 of mail voor meer informatie: mkabki@gmail.com

MKT_favicon

home