Werkwijze begeleiding

Studiebegeleiding of persoonlijke begeleiding kan in overleg online of live plaatsvinden: bij de leerling of jongvolwassene thuis, bij mij thuis in Lent, of op school. Indien de begeleiding op school plaatsvindt, gebeurt dat in principe onder schooltijd. We plannen de begeleiding zoveel mogelijk tijdens vrije uren, of anders tijdens vakken die leerlingen mogen missen. Het voordeel voor leerlingen is dat zij geen extra tijd kwijt zijn aan begeleiding en dat zij zelf kunnen aangeven wanneer zij begeleid willen worden. De planning van de begeleiding gebeurt altijd in overleg met de mentor. Indien het niet mogelijk is om tussenuren te gebruiken, zorgen we ervoor dat de begeleiding steeds tijdens een wisselend vak valt zodat niet steeds hetzelfde vak gemist wordt.

Aan het begin van het begeleidingstraject voer ik een (telefonisch) kennismakingsgesprek met ouders of de jongvolwassene waarin zij de beginsituatie uiteen kunnen zetten en waarin we samen het algemene doel van de begeleiding vaststellen. Ouders van leerlingen krijgen, met inachtneming van de privacy van de leerling, regelmatig een kort verslagje van de begeleiding waarin de vorderingen gemeld worden. Dit biedt de mogelijkheid om mijn inzichten als begeleider te koppelen aan de ervaringen thuis. Ook de mentor van de leerling krijgt informatie over de vorderingen tijdens de begeleiding. Bij persoonlijke begeleiding krijgen jongvolwassenen zelf de gespreksverslagen toegestuurd en kunnen zij er voor kiezen om deze al dan niet te delen met hun ouders.

Tijdens de eerste begeleidingssessie vraag ik de jongere of jongvolwassene zelf over zijn of haar problemen, verwachtingen en doelen te vertellen. Samen kijken we welke koers we gaan varen. Tussentijds bekijken we of we nog op de goede koers zitten. Als de einddoelen behaald zijn en zelfstandigheid bereikt is, stoppen we de begeleiding. Er is dus geen opzegtermijn.

Afzeggen van gemaakte afspraken moet 24 uur tevoren telefonisch gebeuren. Bij latere afzeggingen worden de begeleidingskosten in rekening gebracht.

Bel 024-6636426 of mail voor meer informatie: mkabki@gmail.com

MKT_favicon

home