Welkom

Deze website wordt momenteel onderhouden en is mogelijk niet helemaal up-to-date

Welkom

Ik ben ECHA specialist Hoogbegaafdheid en ik begeleid sinds 2013 hoogbewuste en hoogsensitieve jongeren met een sterk ontwikkelingspotentieel.

Daarnaast ben ik trainer in het voorgezet onderwijs, onderwijsadviseur en Peers4Parents facilitator.

Het mooie van deze combinatie is dat ik begaafdheid dagelijks van allerlei kanten bekijk en daarmee scherp blijf op wat er nodig is voor het welzijn van begaafde jongeren.

Verder ben ik ook moeder van twee fantastische jongedames, gepromoveerd in de sociale wetenschappen, moestuinder en natuurlijk gewoon een mens van vlees en bloed.

Mensen in mijn omgeving omschrijven mij als speels, scherpzinnig, invoelend, betrokken, snel, verbindend, avontuurlijk, creatief, doortastend, onderzoekend, empathisch, flexibel, leergierig, praktisch, onderzoekend, vriendelijk, oprecht en serieus.

En bovenal ben ik benieuwd naar jouw verhaal, wat ik van jou kan leren en wat ik voor jou kan betekenen.

Wat zoek jij?

Voel jij je gezien voor wie je bent? Met al je prachtkanten én met je rafelrandjes? Mag jij helemaal jezelf zijn op school? Mag jij fouten maken en daar écht van te leren, in plaats van dat je stress krijgt omdat je er op afgerekend wordt…? Ik hoop dat jij dat mag!

Maar misschien overweldigt jouw intensiteit jou en heb je je altijd al vreemd gevoeld. Misschien leer jij anders dan je klasgenoten en heb je het gevoel dat jouw docenten dat onvoldoende zien.

Misschien loopt het op school niet zo lekker en ben je bang dat je blijft zitten of gaat afstromen. Misschien heb je moeite met bepaalde vakken. Het zou kunnen dat je aan je executieve vaardigheden mag werken. Soms zijn daarmee al een heleboel problemen opgelost.

Het kan ook zijn dat je niet meer goed weet waarom je naar school gaat, dat je het nut van school niet meer ziet. Waarom zou je dan al die moeite doen??

Misschien kan jij het al niet meer opbrengen om naar school te gaan. School is dan niet meer de meeste gezonde omgeving voor jou. Ben jij thuis op krachten aan het komen en zoek je naar manieren om weer op te krabbelen?

In welke situatie je je ook bevindt: zoek jij iemand die jou begrijpt? Iemand die ziet dat jij met jouw grote potentieel niet helemaal tot je recht komt in het onderwijs? Iemand die jou uit de impasse kan helpen waar je nu in lijkt te zitten?

Wie weet kan ik jou helpen. Ik weet hoe het is om je anders te voelen in een wereld die niet op jouw afgestemd lijkt te zijn. Ik zie jouw potentie, maar ook je onzekerheid, je zorgen of je frustratie. Ik kijk onder je gedrag. Ik hoor de boodschap achter je woorden.

Ik weet uit eigen ervaring dat het niet zo makkelijk is om echt te laten zien wat je voelt. Ook mijn eigen kinderen liepen hier tegenaan. Het is heel begrijpelijk dat je constant zoekt naar een manier om je goed te voelen en het is logisch dat je dan soms dingen gaat doen die eigenlijk niet goed voor je zijn, zoals jezelf afleiden van vervelende gevoelens of anderen de schuld geven van wat er fout gaat in jouw leven.

Ik zie over het algemeen snel waar de blokkade ligt en hoe die het best doorbroken kan worden. Dat wil niet zeggen dat een traject altijd kort en bondig is, maar een ellenlange zoektocht naar de oorzaken van de problemen of eerst allerlei zijpaden bewandelen: dat ben ik niet van plan!

Als je wil zien welke opleidingen en werkervaring ik heb, bekijk dan mijn profiel op LinkedIn.

Wat bied ik niet?

Ik ga je niet leren om in de pas te lopen, want dat kon je al en daar werd je niet gelukkig van…

Ik ga je ook niet leren om weg te vluchten van wat niet goed voelt. Dat doe je misschien al, maar is niet zo gezond…

Ik ga je al helemaal niet vertellen hoe je kan doen alsof het prima met je gaat. Dat kon je ook al, maar dat helpt jou niet…

En tenslotte ben ik ook niet opgeleid om je met medicijnen of therapie beter te maken. Maar gelukkig zijn hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en neurodiversiteit ook geen dingen waarvan je moet genezen.

Wat bied ik wel?

Wat ik je wél kan laten zien is dat jij goed bent zoals je bent! Ik kan je laten ontdekken waar je echt blij van wordt, dat je gevoel altijd klopt. Dat jij het lef mag ontwikkelen om te staan voor wie je bent. Dat je je behoeften leert herkennen en verwoorden. Dat je jezelf lang niet zo serieus hoeft te nemen als je misschien dacht. Dat speelsheid heel effectief kan zijn. En ik kan je de vaardigheden leren die je nodig hebt om je authentieke doelen te bereiken.

Je snelle denken, je aparte gevoel voor humor, je diepe doordenken en je sterke gevoeligheid en je inlevingsvermogen zijn wie jij bent. Ik stel je vragen waardoor je zelf gaat zien welke coping strategieën je hanteert in het omgaan met het leven, wat die strategieën jou brengen, maar ook wat ze je kosten. Ik ga met jou op zoek naar manieren waarop je niet helpende strategieën mag vervangen door meer duurzame strategieën. Dat is een heel interessante reis die ik graag samen met jou maak!

Concreet betekent dat dat we samen werken aan jouw persoonlijke groei. Dat kan zichtbaar worden doordat je je beter op je plek voelt op school en dat dat ook zichtbaar gaat worden in je resultaten. Je weet weer waarom jij naar school wil en kunt het opbrengen om ook daadwerkelijk te doen wat er nodig is.

Het kan ook betekenen dat je tot de conclusie komt dat jij en school geen goede match zijn en dat er voor jou gezondere manieren zijn om te groeien en leren. We gaan dan samen op zoek naar een plek en een manier om dat voor elkaar te krijgen. En daar horen ook het regelwerk dat daarbij komt kijken en het overtuigen van je omgeving.

Wie weet heb jij een dubbele bijzonderheid doordat er bij jou bijvoorbeeld AD(H)D of autisme is gevonden, naast jouw hoogbegaafdheid of uitzonderlijke begaafdheid. Dat kan het leven voor jou verwarrend en vermoeiend maken

Praktisch

Coaching kan in overleg online of live plaatsvinden: bij jou thuis, bij mij thuis in Lent, buiten of -als jij dat zelf wil- op school. Indien de begeleiding op school plaatsvindt, gebeurt dat in principe onder schooltijd. We plannen de begeleiding zoveel mogelijk tijdens tussenuren, of anders tijdens vakken die je kan missen. Het voordeel voor jou is dat je geen extra tijd kwijt bent aan begeleiding en dat je zelf kan aangeven wanneer je begeleid wil worden. De planning van de begeleiding gebeurt altijd in overleg met je mentor. Indien het niet mogelijk is om tussenuren te gebruiken, zorgen we ervoor dat de begeleiding steeds tijdens een wisselend vak valt zodat je niet steeds hetzelfde vak mist.

Ik betrek niet alleen jouzelf in de gesprekken of activiteiten, maar ook jouw systeem. Dat wil zeggen: jouw ouders, jouw docenten en misschien ook jouw vrienden of sportclub. Je staat immers niet op jezelf.

Aan het begin van het begeleidingstraject voer ik een (telefonisch) kennismakingsgesprek met ouders of de jongvolwassene waarin zij de beginsituatie uiteen kunnen zetten en waarin we samen het algemene doel van de begeleiding vaststellen. Ouders van leerlingen krijgen, met inachtneming van de privacy van de leerling, regelmatig een kort verslagje van de begeleiding waarin de vorderingen gemeld worden. Dit biedt de mogelijkheid om mijn inzichten als begeleider te koppelen aan de ervaringen thuis. Ook de mentor van de leerling krijgt informatie over de vorderingen tijdens de begeleiding. Bij persoonlijke begeleiding krijgen jongvolwassenen zelf de gespreksverslagen toegestuurd en kunnen zij er voor kiezen om deze al dan niet te delen met hun ouders.

Tijdens de eerste begeleidingssessie vraag ik de jongere of jongvolwassene zelf over zijn of haar problemen, verwachtingen en doelen te vertellen. Samen kijken we welke koers we gaan varen. Tussentijds bekijken we of we nog op de goede koers zitten. Als de einddoelen behaald zijn en zelfstandigheid bereikt is, stoppen we de begeleiding. Er is dus geen opzegtermijn.

Afzeggen van gemaakte afspraken moet 24 uur tevoren telefonisch gebeuren. Bij latere afzeggingen worden de begeleidingskosten in rekening gebracht.

Logo en visie

MK Talentbegeleiding’ staat voor ‘Mirjam Kabki Talentbegeleiding’. Mijn achternaam ‘Kabki’ is Koerdisch voor ‘Van Patrijs’. Vandaar dat het logo van MK Talentbegeleiding bestaat uit een patrijs. De patrijs is een schuwe vogel die lijkt op de fazant, maar in tegenstelling tot de fazant een minder opvallend uiterlijk heeft en zich nauwelijks laat zien aan mensen. Het oprichtingsjaar van MK Talentbegeleiding, 2013, was in Nederland toevallig het ‘Jaar van de Patrijs’.

Patrijzen

In het ‘Jaar van de Patrijs’ stonden vragen centraal, als: Hoeveel patrijzen hebben we nog? Waar zitten ze? en Hoe zijn ze te helpen met speciaal terreinbeheer? Aanleiding voor het Jaar van de Patrijs was de enorme afname van de patrijzenpopulatie in de afgelopen decennia maar ook het vertrouwen dat er nog steeds kans is op succesvolle bescherming van de patrijs.

Het zal je misschien niet verbazen dat ik wel wat overeenkomsten zie tussen patrijzen en hoogbegaafden in Nederland.

Hoogbegaafden

Veelal wordt hoogbegaafdheid gecamoufleerd door onderpresteren en wordt het afwijkende gedrag van sommige hoogbegaafde kinderen toegeschreven aan de omgeving of aan autisme of AD(H)D. Hoogbegaafdheid wordt lang niet altijd (h)erkend op school, met als gevolg dat sommige hoogbegaafde kinderen niet het onderwijsaanbod krijgen dat bij hen past. Vaak leren zij op de basisschool ook niet de benodigde studievaardigheden die ze op de middelbare school nodig hebben. Zij kunnen daardoor ondanks hun hoge intelligentie vastlopen. 

Patrijzen en hoogbegaafden

Mijn hoop voor de patrijzen in Nederland is dat met de onderzoeksresultaten van het ‘Jaar van de Patrijs’ manieren gevonden om hun aantal weer omhoog te krijgen en een betere leefomgeving voor hen te creëren.

Mijn hoop voor hoogbegaafden in Nederland is dat zij met de groeiende aandacht voor hoogbegaafdheid beter (h)erkend en geholpen worden en dat school een prettige en uitdagende leeromgeving is waarin alle leerlingen goed tot hun recht komen!

Tarieven begeleiding


Kennismakingsgesprek: gratis

Studiebegeleiding en persoonlijke begeleiding: 60 euro per (les)uur

Oudergesprek: 60 euro per uur

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen heeft een solidariteitsfonds dat kan bijdragen in de kosten van begeleiding. Informeer hier naar op school. Informeer op andere scholen naar de mogelijkheden voor tegemoetkomen in de kosten. Diverse gemeenten en samenwerkingsverbanden dragen bij aan de kosten voor begeleiding.

Mochten er desondanks financiële obstakels zijn voor het bekostigen van begeleiding, kunnen wij in de meeste gevallen in een persoonlijk gesprek tot een oplossing komen. Niemand wordt uitgesloten van begeleiding.

MK Talentbegeleiding is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Studiebegeleiding en persoonlijke begeleiding zijn daarmee vrijgesteld van BTW.

Referenties Begeleiding

Ouders over mijn begeleiding:

“In één woord: super. Zonder jouw begeleiding had Floris zijn staatsexamens niet gehaald. Daarvan ben ik overtuigd. Je gaf hem vertrouwen, geloof in eigen kunnen en een duwtje in de rug/stok achter de deur. Er was duidelijke terugkoppeling wat goed en slecht ging en je schakelde snel toen het mis dreigde te gaan. Je hield Floris gericht op het doel met verbetertrajecten en een ‘aai over de bol’. De kosten waren het dubbel en dwars waard , resultaat gehaald.”

Vader van Floris (22 jaar)

“Je hebt erg gekeken naar wat paste bij onze zoon en daarbij ook zaken losgelaten zoals het geven van opdrachten. Je acteerde actief naar school. Het was nodig om onze zoon ‘na te jagen’ en dat deed je op een prettige manier door mail en bellen. Je geeft altijd uitgebreid verslag over de begeleiding waardoor je als ouder inzicht hebt in hoe het gaat en er is ook altijd ruimte voor het delen van zorgen. Hij is geslaagd”

Moeder van eindexamenleerling op het Stedelijk Gym Nijmegen (17 jaar)

“Heel veel dank voor de begeleiding van Rebecca-Elisa tijdens de afgelopen jaren. Je hebt haar, maar ook mij, heel veel geleerd. Door jouw respect, soms streng maar rechtvaardig, voor Rebecca-Elisa, is zij tot inzicht gekomen dat haar eigen leerstrategie niet altijd de juiste is. Ik denk dat zij er ook steeds bewuster van werd dat zij voor haarzelf leerde en niet om ons of anderen te moeten behagen.  Mede door jouw geloof in haar en naast haar te staan is Rebecca-Elisa gegroeid. Het was bijzonder om te ervaren dat je, wanneer Rebecca-Elisa weer down was of in een depressie zat contact met haar onderhield daar waar het voor jou als begeleider mogelijk was. We hebben jouw openheid, betrokkenheid, de tips zoals o.a. Feniks Talent en literatuur erg fijn gevonden. Ook de samenwerking met school en andere zorg/hulpverleners, waar de Rebecca-Elisa centraal stond.”

Moeder van Rebecca-Elisa (18 jaar)

“Mirjam heeft onze beide zoons begeleid. De oudste is in mindere mate vooruit gegaan dan de jongste, maar beiden zijn zowel qua studiehouding als resultaat zeker vooruit gegaan. De rust en het zelfvertrouwen dat opgebouwd is bij beiden heb ik al bijzonder prettig ervaren. In het bijzonder Mirjams geduld en haar manier van feedback geven zonder oordeel waren erg prettig. Ook de communicatie was super. De verslagen waren duidelijk en fijn om te lezen.”

Vader van twee zoons op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen

“Onze zoon heeft goede ondersteuning gekregen bij het structureren van zijn werk (de 1-blik agenda was zeer nuttig), maar hij kan dat nog niet helemaal zelfstandig. Er was goede afstemming op wat onze zoon op een gegeven moment nodig had (structureren en overzicht houden/overhoren/bespreken motivatie). Het is goed dat zijn motivatie en beweegredenen verder zijn verkend. We zien duidelijk verandering en hopen op een goed lange-termijn effect. De communicatie met ons als ouders was zeer goed, het was fijn dat elke week een korte terugkoppeling werd gestuurd, en na een bezoek werd nagepraat indien dat nodig was.”

Ouders van Jurgen (15 jaar)

“Wij willen je heel erg bedanken voor de fijne tweede serie gesprekken met onze zoon. Wij hebben het gevoel dat de hobbels naar volwassenheid genomen zijn. Hij is er klaar voor. Hij heeft jou heel dicht bij laten komen en dat zegt wel iets. Jouw begeleiding heeft ons allemaal rust en ruimte gegeven en het gevoel: dit komt wel goed. En dat kwam het ook.”

Ouders van Geert (20 jaar)

“Wat een leuke samenwerking hebben jij en Janne toch! Ik voel me dankbaar als moeder dat Janne dit mag ervaren. Ze leert veel van jouw kijk op de dingen en tips. Het is Janne eigen om zoveel mogelijk op eigen kracht te doen. Het is goed om te kijken hoever ze zelf komt met dat wat ze geleerd heeft van jou. Ze zal jouw meedenken straks wel missen. Fijn dat ze op jou mag terug vallen mocht dat nodig zijn! Dank voor je inspiratie en inzet om Janne te helpen een weg te vinden door het grote bos van het Gymnasium…”

Moeder van Janne (15 jaar)

“Ik vind dat je op een mooie directe manier begeleidt, zonder te problematiseren. Je legt de verantwoordelijkheid bij David zelf. Daarnaast vond ik het erg prettig om met je te sparren als het weer eens erg spannend werd. Hij is zonder onvoldoendes over. We zijn superblij. Bedankt voor je steun dit afgelopen jaar.”

Moeder van David (15 jaar)

“Arthur heeft een paar maanden wekelijks begeleiding van Mirjam Kabki gekregen en ging iedere keer met plezier naar haar toe. Ik vond haar professioneel en heel motiverend. Ook naar ons ouders was ze steunend en hield ze de moed er in op momenten dat wij het niet meer zagen zitten. Dat had echt niet beter gekund.

Moeder van Arthur (14 jaar)

“We willen je hartelijk bedanken voor je inzet de afgelopen periode. Wij hebben het idee dat Yannick veel heeft opgeleverd. Hij is zonder tegenzin naar je begeleiding gegaan en dat wil toch heel wat zeggen. Verder was ik aangenaam verrast door je heldere en volledige terugkoppelingen na iedere bijeenkomst. Dank daarvoor!”

Moeder van Yannick (15 jaar)

“Als het niet goed gaat met je kind, gaat het niet goed met je gezin en niet goed met jou. We zijn Mirjam dankbaar voor de begeleiding die ze onze zoon gegeven heeft. Hij heeft er echt veel aan gehad (en wij dus ook). Natuurlijk zijn er mindere dagen, maar hebben we die niet allemaal?”

Moeder van Geert (17 jaar)

“Youri is over naar de zesde! Hij heeft tijdens de proefwerkweek bijna alleen maar voldoendes gehaald en hij heeft het voor het eerst helemaal zelf gedaan! We zijn dus reuze trots op hem! Nogmaals bedankt voor alle begeleiding!”

Moeder van Youri (16 jaar)

Leerlingen over mijn begeleiding:

“Mirjam heeft me een beter inzicht gegeven in hoe ik moet plannen en leren. Daarnaast vond ik het fijn dat ik iemand had die met mij mee kon kijken wat er precies moest gebeuren voor mijn staatsexamens en of dit goed ging. Ik vond het prettig dat ze meedacht en me ook zelf liet nadenken over oplossingen. Ik heb me altijd serieus genomen gevoeld. Ik heb mijn examens voor Nederlands, Engels en wiskunde gehaald en kan nu met mijn studie beginnen!”

Floris (22 jaar)

“Ik vind dat Mirjam me goed begrijpt. Dit waardeer ik sterk. Ik kan mijn mening makkelijk kwijt aangezien ik begrepen en niet onderbroken word. Hierdoor voel ik me heel erg serieus genomen. Mirjam zoekt altijd naar een oplossing die voor iedereen eerlijk is. In overleg met mijn ouders erbij overlegt ze de dingen die opstoot kunnen veroorzaken. Daardoor blijft iedereen kalm en onderbreekt elkaar niet/minder.”

Jurgen (15 jaar)

“Ik ben een reeks gesprekken begonnen omdat ik vond dat ik onnodig veel angsten had voor veelal alledaagse dingen. Meestal lukt het me goed om te reflecteren op wat ik doe en wat naar mijn mening veranderd moet worden, maar daadwerkelijk veranderen is een grote stap. In mijn geval is het altijd in de eerste plaats een kwestie van durven geweest. Door te begrijpen waarom je bepaalde dingen doet en hoe bepaalde mechanismen in elkaar steken, en er op die manier achter komen dat bepaalde (dwangmatige) handelingen niet meer nodig zijn, durf je los te laten. Stukje bij beetje zijn we er samen achter gekomen wat er precies speelde bij mij. Dit deed ook de angsten langzaam verdwijnen.”

Geert (20 jaar)

“Heel erg bedankt voor het helpen bij het leren, structureren en motiveren. Dat was heel fijn!”

leerling (15 jaar)

“Het is nu ongeveer een jaar geleden dat de begeleiding van Mirjam begon. Waar we het meest op gefocust hebben is het doorbreken van mijn gewoontepatroon als het gaat om dwangmatig denken. Met (intensieve) gesprekken zijn we er achter gekomen waar de kern van het probleem ligt en hoe ik mijn manier van omgaan met het dagelijks leven kan veranderen. De gesprekken met Mirjam hebben me bewust gemaakt van wat er gebeurt als ik dwangmatig denk, en hebben me geleerd dit probleem aan te pakken. Dit heeft mijn dagelijks leven een stuk leefbaarder gemaakt, en nog steeds blijft het beter gaan. Ik durf steeds meer mijn oude gewoonten los te laten.”

Geert (17 jaar)

“Ik heb de begeleiding als super fijn ervaren! Je wordt op het goeie spoor gezet, terwijl je alleen doet wat voor jou werkt. Bij de problemen waar je tegen aan loopt wordt je gevraagd of je een idee zou hebben wat je eraan zou kunnen doen, hierdoor leer je inzicht te krijgen in wat het nou precies is wat er niet werkt en speelt Mirjam heel specifiek in op wat jij nodig hebt. Het is doelgericht, de sfeer is heel prettig en niet onbelangrijk: Mirjam is super aardig! Ik ben inmiddels met de begeleiding gestopt en geniet nog steeds na van het goede resultaat!”

Janne (15 jaar)